Trh


About

CleaningSynergy je schopna pomoci a podpory svých zákazníků díky své jedinečné komplexní nabídce řešení v různých průmyslových odvětvích: výrobky, náhradní díly, služby, poradenství a odborná příprava jsou hlavními prvky, se kterými můžeme vytvářet hodnoty pro naše zákazníky.

Naší filozofií je růst zákazníka, jehož prostřednictvím rosteme i my: jsme na jejich straně, připraveni pomoci jako organizace zacílená na zákaznický rozvoj doprovázená obchodními a technickými specialisty odpovědnými za jednotlivé segmenty nabídky.

Menu